Sri Bhaini Sahib

Official website of central religious place for Namdhari Sect
RiseSet
05:31am07:13pm

ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ - ਮਿਤੀ ੨੫ ਦਿਸੰਬਰ ੨੦੧੭ ਤੋਂ ੦੧ ਜਨਵਰੀ ੨੦੧੮, ਮੁਤਾਬਕ – ੧੧ ਤੋਂ ੧੮ ਪੋਹ ੨੦੭੩

Date: 
04 Dec 2017
ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ
ਮਿਤੀ ੨੫ ਦਿਸੰਬਰ ੨੦੧੭ ਤੋਂ ੦੧ ਜਨਵਰੀ ੨੦੧੮, ਮੁਤਾਬਕ – ੧੧ ਤੋਂ ੧੮ ਪੋਹ ੨੦੭੩
ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ, ਸਥਾਨ - ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ 
ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇਮੀ, ਪ੍ਰੇਮੀ, ਮਾਈ ਭਾਈ ੨੪ ਦਿਸੰਬਰ ੨੦੧੭ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕਰਨ।
ਨੋਟ:
੧) ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ, ਰੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਕਾਪੀ ਪੈਂਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜੀ।

੨) ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਂਣ ਸਰੀਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
੩) ਸੂਬੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ੧੫ ਦਿਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕਰਨ
ਤਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ। 

(ਨੋਟ – ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਤਰੀਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ) 
ਸੰਪਰਕ – ਮਾਸਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ (੯੮੭੨੭੩੦੦੯੮), ਸੰਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ(੯੪੬੩੨੪੬੪੪੮), ਦਫ਼ਤਰ (੯੮੫੫੪੪੬੭੧੧)